EM 系列 | Warner Electric

可对单独的模块组合使用,从而构建离合器、制动器与离合器/制动器套装。

可使用螺栓将电子模块直接固定至 NEMA C 端面电机或减速机,也可安装底座以实现独立式操作。

产品特点

  • 5 种尺寸
  • 16 种离合器与制动器模块
  • 扭矩范围从 16 lb. ft. 到 95 lb. ft.
单击下面的图片可下载 pdf 文件。 订购纸质印刷版资料 单击此处.

产品目录

  • p-8586-we

相关资料

  • p-1723-1

产品资讯

联系信息

Warner Electric
449 Gardner St.
South Beloit, IL 61080 - USA
Phone: 1-800-825-6544
Email: info@warnerelectric.com
www.warnerelectric.com